Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn Ts. Nguyễn Đình Thắng từ Hoa Thịnh Đốn

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức. Liên tục chương trình, sau đây mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên Hồng Phúc với Ts. Nguyễn Đình Thắng từ Hoa Thịnh Đốn, về vấn đề người Việt tị nạn tại Thái Lan.

      PVan22022021bis

You May Also Like