Thời sự: Bá Cơ : MS Nguyễn Công Chính và bà Trần Thị Hồng Cảm Ơn

      TS22112017

Nhân lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ năm nay, MS Nguyễn Công Chính và vợ đã ngỏ lời cám ơn chính phủ Mỹ cùng các cá nhân và tổ chức đấu tranh đã áp lực với nhà cầm quyền csVN để trả tự do vô điều kiện cho ông và định cư gia đình ông tại Hoa Kỳ .

You May Also Like

Leave a Reply