NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Thái Hòa phỏng vấn ông TRẦN QUỐC BẢO (phần cuối).

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta  do Thái Hòa điều hợp.

Kính thưa Quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi,

Trong chuyên mục «Những vấn đề của chúng ta»  hai tuần trước đây, Quí Vị đã nghe Ông Trần Quốc Bảo bàn tổng quát về tình hình căng thẳng tại biển Đông và Biển Hoa Đông, cũng như những nguyên nhân và hậu quả của sự căng thẳng này. Tuần này, ông Trần Quốc Bảo tiếp tục đề tài trên nhưng bàn về Phản ứng của CSVN đối với tranh chấp Mỹ-TC tại Biển Đông.

Như đã giới thiệu trước đây, ông TRẦN QUỐC BẢO là Chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương Lực Lượng Cứu Quốc và cũng là Chủ tịch Ủy Ban Nghiên Cứu Trận Hải Chiến Hoàng Sa năm 1974. Ông phát biểu từ thành phố Los Angeles, Nam California, Hoa Kỳ nơi ông sinh sống.

You May Also Like