Phỏng Vấn: Hồng Phúc- và nhà đấu tranh Phạm Thanh Nghiên (tiếp theo)

Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 buổi trao đổi giữa phóng viên Hồng Phúc với nhà đấu tranh Phạm Thanh Nghiên về tính ô nhục của chủ trương “xuất cảng lao động” dưới chế độ CS, nhất là việc xuất cảng lao động những phụ nữ Việt Nam.

      PVan25022020

 

You May Also Like