Phỏng Vấn: Hồng Phúc- và nhà đấu tranh Phạm Thanh Nghiên

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức, sau đây mời quý vị theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Hồng Phúc và nhà đấu tranh Phạm Thanh Nghiên, về tính ô nhục của chủ trương “xuất cảng lao động” dưới chế độ CS, nhất là việc xuất cảng lao động những phụ nữ Việt Nam…

      PVan24022020bis

You May Also Like