Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ tịch Liên Hội Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức

Thưa quý thính giả, sau đây là cuộc phỏng vấn Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ tịch Liên Hội Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, lên tiếng về một bộ phim tài liệu liên quan đến chiến cuộc Việt Nam, buổi phỏng vấn do Hồng Phúc thực hiện, mời quý vị cùng theo dõi.

      PVan24112020

Hồng Phúc pv Bs. Hoàng Thị Mỹ Lâm (1)

You May Also Like