Bình luận: Hèn hạ và dối trá là bản năng của người Cộng Sản

Kính thưa quý thính giả, toàn dân đã quá chán ngán sự hèn hạ và dối trá của tập đoàn CSVN. Chỉ có vùng lên và thay đổi tập thể này bằng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên mới chấm dứt tình trạng tệ hại này. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Hoàng Minh Phú với tựa đề:Hèn hạ và dối trá là bản năng của người Cộng Sảnsẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của ĐLSN tối hôm nay.

      BinhLuan12032019

Hèn hạ và dối trá là bản năng của người Cộng Sản
Hoàng Minh Phú

Nói đến người Cộng Sản là phải nói đến dối trá và hèn hạ.
Đúng vậy . Chính ông Gorbachev, lãnh tụ hàng đầu của Đảng Cộng Sản Liên Xô , đã nói: “Tôi đã bỏ quá nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản , hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: Đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.
Trong khi đó Dennis Prager nói rằng : “Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hy sinh hơn hai triệu người dân Việt Nam để thành lập chế độ cộng sản. Nhưng cuối cùng họ lại dùng chủ nghĩa tư bản để làm giàu. Vậy hơn hai triệu người Việt Nam đã chết để làm gì? ”.
Lời phát biểu của Gorbachev và Dennis Prager, đã nói thật rỏ, về sự hèn hạ và dối trá của những người CS . Nhất là tập đoàn CS Việt Nam , họ đã dối trá với nhân dân Miền Bắc, qua những cuộc cải cách ruộng đất; Tập đoàn Cộng Sản tuyên truyền rằng: “Cải cách là đưa lại ruộng đất cho nông dân, đó là thắng lợi lớn“; Thật ra chỉ là thắng lợi cho đảng CS , còn người nông dân
nghèo, hoàn toàn thất bại, vì ruộng đất thật sự đã bị nhà nước thâu tóm và quản lý, người nông dân không được tư hữu ruộng đất nào cả, đó là lối tuyên truyền dối trá. Họ còn hô hào cho những nông dân nghèo , đấu tố và thủ tiêu những người tiểu tư sản đã từng góp công, góp của để nuôi đảng, nuôi Lê Đức Thọ ,
Phạm Văn Đồng và Trường Chinh , như trường hợp bà Nguyễn thị Năm (Cát Thanh Long ) . Đó là hành động vô ơn một cách hèn hạ.
Khi đệ nhị thế chiến chấm dức , chính quyền bảo hộ Pháp đã trao trả độc lập cho Việt Nam với chính Phủ Bảo Đại, nhưng Việt Cộng đã lật lọng , cấu kết với Tàu cướp lấy chính quyền . Sau đó cùng với Pháp , Tàu Cộng và Liên xô , dựng ra Hiệp định đình chiến Geneve năm 1954 , chia đôi đất nước với hai miền Nam, Bắc . Kế đến tập đoàn CS Hà Nội phát động chiến tranh xâm chiếm Miền Nan Việt Nam , chúng tuyên truyền rằng : “Nhân dân Niền Nam đói khổ dưới sự kìm kẹp của Mỹ Ngụy “, lại thêm một hành động tuyên truyền dối trá khác .
Vì khi đó dân chúng Niềm Nam Việt Nam sống dưới chế độ Cộng Hòa, được thế giới tặng cho danh hiệu “ Hòn Ngọc Viễn Đông”, cuộc sống của người dân Việt Nam Cộng Hòa lúc bây giờ tốt hơn đời sống của người dân Singapore và Nam Hàn, lúa gạo của Niền Nam được xuất khẩu sang một số nước Đông Nam
Á .
Năm 1968 khi Tổ Quốc trong tình trạng chiến tranh, tập đoàn Việt Cộng đã đồng ý với chính phủ Niền Nam là ngưng chiến 3 ngày để đồng bào Niền Nam và quân lính hai bên ăn tết truyền thống dân tộc, thế nhưng chúng đã lật lọng và bội ước , xua quân tấn công vào khắp các vùng lãnh thổ Miền Nam trong dịp tết Mậu Thân, khi dân lành vui đón Xuân , cuộc thảm sát dã man nhất đã xãy ra tại Huế. Đó là hành động dối trá và hèn hạ đối với dân tộc .
Khi chiến tranh chấm dức vào tháng tư năm 1975, những kẻ cầm quyền Hà Nội tuyên truyền rằng : “ Chiến tranh chấm dức, hòa bình được tái lập , thực hiện hòa hợp, hòa giải dân tộc “, kêu gọi quân dân cán chính Miền Nam ra trình diện đi học tập, đem theo thực phẩm trong vòng 15 ngày. Thế nhưng sự tuyên
truyền đó chỉ là lời dối trá . Những người quân dân cán chính Miền Nam đã bị đày ải trong các trại tù nơi rừng sâu, suốt hơn một thập niên, kể cả những vị tu sỉ như Hòa Thượng , Linh Mục và nhiều vị lãnh đạo tôn giáo khác cũng không tránh khỏi tù đày.
Trong Hiến Pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam . Điều 8. Phần 2 có ghi : “ Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân Dân, tận tụy phục vụ Nhân Dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân Dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân Dân; kiên quyết đấu tranh chống
tham nhũng , lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền “. Thế nhưng trong thực tế những tên cán bộ, viên chức CS đã hành động ngược lại với những gì đã ghi trong Hiến Pháp ; Đôi khi những tên công an còn bạo ngược một cách thô bỉ , khi chúng bảo : “ Tao là luật pháp “, nếu có người dân nào đó trưng dẫn những điều đã ghi trong hiến pháp , khi nhận thấy cán bộ CS này làm sai luật . Đó là hành động dối trá một cách hèn hạ với toàn thể dân tộc Việt .
Đối với Thế giới , nhà cầm quyền CSVN đã ký nhiều văn bản Quốc Tế như: Bản tuyên ngôn nhân quyền, nhằn tôn trọng và bảo vệ phẩm giá người dân, văn bản quốc tế chống tra tấn, thế nhưng vẫn còn nhiều người dân lành, khi lên tiếng kêu gọi dân chủ , đã bị bắt, bị tra tấn và chết oan trong đồn công an; Đối với dân tộc Việt và quốc tế, chúng đã ký hiệp định đình chiến Generve, hiệp định hòa bình Paris . Tất cả những văn bản đã được ký kết ấy, đều bị bội ước lật lọng , chúng không thi hành đúng sự cam kết . Đó là sự hèn hạ và dối trá đối với thế giới.
Những điều nêu trên cho chúng ta thấy : Cộng Sản nói chung và CSVN nói riêng , tất cả đều dối trá và hèn hạ . Vì thế nên một tác giả Khuyết danh, khẳn định rằng : “Vũ khí đã giết người nhiều nhất trong lịch sử nhân loại là chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội.”
Vậy những người quân nhân và cán bộ yêu nước còn chờ đợi gì nửa , mà không mạnh dạn vùng lên lãnh đạo toàn dân Việt , đứng lên đáp lời sông núi , loại bỏ tập đoàn cầm quyền Việt Cộng “ Hèn với giặc ác với dân “ . Đường lối cai trị độc tài CS không còn thích hợp cho tương lai đất nước và dân tộc, toàn dân hãy quyết tân dành lấy tự do và kiến tạo hạnh phúc cho giống nòi Việt Tộc ; Chúng ta phải đồng lòng xây dựng tổ quốc giàu mạnh hơn, hầu sánh vai cùng những quốc gia dân chủ văn minh trên Thế giới .

You May Also Like

Leave a Reply