QUAN ĐIỂM: “89 Năm CSVN Là 89 Năm Tai Ương Đổ Xuống Trên Đầu Dân Tộc Ta”

Hàng năm cứ đến ngày 3 tháng 2 dương lịch thì đảng CS VN lại bắt người dân phải nghe lại những điều mà họ cho là những thành tích lẫy lừng mà đảng đã cống hiến cho đất nước. Có thật vậy không? Mời quí thính giả nghe quan điểm của LLCQ về những gì mà đảng CS vẫn khoe khoang xưa nay. Bài do Hải Nguyên trình bày sau đây.

      QuanDiem08022019bis

Thưa quí thinh giả,
Trong mấy chục năm qua, người dân Việt Nam vẫn được nghe tuyên truyền rằng, đảng CS do Hồ Chí Minh thành lập đã có công lớn đánh thắng các đế quốc sừng sỏ nhất trên mặt địa cầu, để thực hiện một cuộc cách mạng lớn, đưa Việt Nam đến độc lập tự do dân chủ, rồi làm cho người dân được sống ấm no hạnh phúc. Sự thật thế nào, thưa quí thinh giả? Mời quí thinh giả cùng chúng tôi nhìn lại vài sự kiện lịch sử chính sau đây:
Hôm nay mới là ngày mùng bốn tết, nhiều bà con còn đang tận hưởng những ngày đầu xuân Kỷ Hợi vừa đến. Trong không khí từng bừng của ngày xuân, chen lẫn tiếng hát tiếng cười rộn rã, cùng với tiếng khóc than nguyền rủa đầy uất nghẹn của người dân Cồn Dầu, Lộc Hưng, Vũng Áng….và nhiều nơi khác đâu đó vọng về, chắc nhiều thính giả và nhất là thành phần đảng viên đảng CSVN cũng được nghe đảng lặp lại những thành tích
gọi là lẫy lừng của đảng, nhân ngày kỷ niệm lần thứ 89 khai sinh hôm 3 tháng Hai vừa qua. Chúng tôi không cần lặp lại những gì quí thính giả đã nghe, mà chỉ muốn lược qua những gì đảng CS cho rằng họ đã có công đóng góp cho đất nước trong 89 năm qua.
Trước hết, Hồ Chí Minh, một cán bộ được CS Quốc Tế đào tạo, đã nhận lệnh thành lập đảng CSVN, lấy chủ thuyết Marx-Lenin làm nền tảng để xây dựng một chế độ độc tài chuyện chính, nhằm đặt VN dưới sự lãnh đạo của CS quốc tế. Thành tích đầu tiên là CS đã cướp được chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim ngày 19/8/1945. Họ gọi vụ cướp ấy là Cách Mạng tháng 8, dành độc lập cho đất nước từ tay thực dân Pháp. Sự thật thì Pháp đã bị Nhật cướp quyền tại Đông Dường từ ngày 9/3/1945, và Nhật đã trao trả độc lập cho Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Hoàng Đế Bảo Đại. Bạo Đại đã mời sử gia Trần Trọng Kim lập chính phủ như đã nói trên.
CSVN năm 1945 được biết đến là Việt Minh, chưa để lộ nanh vuốt làm tay sai, làm công cụ cho CS Nga Tàu, nên các đảng phái quốc gia đã sẵn sàng hợp tác để xây dựng đất nước. Hoàng Đế Bảo Đại cũng thoái vị để ủng hộ Việt Minh.
Nhật thua trận phải đầu hàng, thế chiến II kết thúc, Pháp trở lại Việt Nam thì cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ. Hồ Chí Minh đã âm mưu tiêu diệt các đảng phái quốc gia để cướp công kháng chiến chống Pháp của toàn dân. Dần dần Việt Minh hiện nguyên hình là tay sai CS Ngà Tàu. Sau 9 năm kháng chiến, nhờ Trung Cộng giúp sức, Pháp thất trận, dẫn đến hiệp định đình chiến Genève ngày 20/7/1954 chia đôi đất nước tại vĩ
tuyến 17. Miền Bắc do CS cai trị. Gần một triệu người Bắc đã di cư vào Nam.
Phải nói lại cho rõ rằng ngày 25/4/1956 quân đội viễn chinh Pháp triệt thoái khỏi Việt Nam và ngày 26/4/1956 Phủ Cao Ủy Pháp tại Đông Dương phải dẹp bỏ, thì đó mới là ngày chấm dứt ách đô hộ Pháp tại Việt Nam kéo dài 72 năm (1884-1956). Dinh
Norodom nơi đặt bản doanh của Toàn Quyền Đông Dương tại Sài Gòn trở thành Đinh Độc Lập của chính thể mới ra đời ngày 26/10/1956, đó là Việt Nam Cộng Hòa.
Cũng từ đó, CS Bắc Việt được Nga Tầu giúp sức, đã mở cuộc chiến tranh thôn tính Miền Nam, với chiêu bài chống Mỹ xâm lược để giải phóng Miền Nam, mà thực chất đúng như lời Lê Duẩn đã nói: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Nga cho Tàu”. Trong khi Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập, người dân có cuộc sống sung túc dưới một thể chế tự do dân chủ thật sự. Trong 20 năm chiến tranh do CS phát động, họ đã làm cho
hơn 3 triệu đồng bào hai miền tử vong, trong ấy hơn một nửa là thành phần tinh hoa của dân tộc. Số bị thương, tàn phế còn lớn lao hơn thế rất nhiều. Cuối cùng CS Bắc Việt đã thành công, là đặt được cái ách CS lên toàn cõi Việt Nam từ ngày 30/4/1975.
Người dân hai miền đều phấn khởi khi thấy đất nước thống nhất, nhưng chúng ta hãy nhìn lại 10 năm cai trị tài tình từ 1975-1986 của đảng CS ra sao, chắc những ai đã từng phải ăn bo bo, khoai sùng để sống qua ngày, thì đã có câu trả lời rồi. Tiếp đến là sự sụp đổ tan rã của Liên Bang Xô Viết và khối CS quốc tế, điều này cho thấy chủ nghĩa CS đã hoàn toàn phá sản.
Để tồn tại, từ 1986 đến nay CSVN đã phải thay đổi cách làm kinh tế theo đường lối tư bản, nhưng không dám thừa nhận như thế, mà phải đánh lừa người dân bằng cái gọi là “kinh thế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Một mặt họ vẫn quyết tâm duy trì chế độ độc tài toàn trị. Từ phương cách độc quyền kinh tế và chính trị trên đây, họ đã tạo ra một lớp tư bản đỏ, lớp thượng lưu mới này tuyệt đại đa số là đảng viên và
những thành phần tùng phục, ăn chia với đảng. Kết quả cái gọi là đổi mới sau 33 năm là một đất nước tan hoang và tụt hậu thê thảm như hôm nay. Để có cái nhìn chính xác khách quan, hãy tìm hiểu các thống kê đúng đắn chính xác của quốc tế, thay vì nghe những gì do nhà nước CSVN tuyên truyền.
Tóm lại 89 năm đảng CSVN chính là 89 năm tai ương thảm họa đối với dân tộc và đất nước VN. Nếu chính người VN không mau chóng dẹp bỏ tại họa này, thì chúng sẽ nhận chìm tất cả chúng ta.
Cám ơn quí thinh giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

You May Also Like

Leave a Reply