Thông Điệp Đầu Năm Kỷ Hợi của Lực Lượng Cứu Quốc sẽ do ông Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch Hội Đồng Điểu Hợp Trung Ương, Lực Lượng Cứu Quốc

      ChucTet05022019

Thông Điệp Đầu Năm

Thưa quý thính giả, như quý vị đã nghe trong các buổi phát thanh hàng ngày, Đài Phát Thanh ĐLSN được LLCQ thành lập từ gần 8 năm qua, nay đã trở thành tiếng nói đấu tranh chung cho cộng đồng Người Việt hải ngoại cũng như trong nước, những ai đang chung sức đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Đề quí thinh giả thấy rõ lập trường cũng như mục tiêu và phương thức đấu tranh của LLCQ, kính mời quí thính giả đón nghe Thông Điệp Đầu Năm Kỷ Hợi của Lực Lượng Cứu Quốc sẽ do ông Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch Hội Đồng Điểu Hợp Trung Ương, Lực Lượng Cứu Quốc trình bày sau đây – Kính mời ông Trần Quốc Bảo.

You May Also Like

Leave a Reply