Tưởng Niệm Hoàng Sa

      TNHS19012018

Sau đây mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng lòng dành ra năm ba phút để tưởng nhớ 75 tử sĩ Hoàng Sa, những chiến sĩ Hải Quân VNCH đã hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ tổ quốc cách đây đúng 44 năm.

You May Also Like

Leave a Reply