Nói với người cộng sản: Chúc Mừng Năm Mới

Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Tâm Anh

      DLSN30122018bis NVNCS

Chúc Mừng Năm Mới
Tiến Văn

Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,

Một năm dương lịch đã lại qua đi. Năm qua đảng Hồ-Tàu dưới sự điều khiển của Nguyễn Phú Trọng đã tự cho thấy chúng rất ngoan cố trong chính sách độc tài với dân chúng và tiếp tục làm tay sai cho Bắc Kinh trong mưu đồ xâm lược thôn tính nước ta. Tuy nhiên, năm 2018 vừa qua, đảng Hồ-Tàu cũng tự bộc lộ các lục đục, chia rẽ, tranh chấp, xung đột không thể hóa giải. Chúng đã phải tự triệt hạ, loại bỏ và giết nhau bằng nhiều thủ đoạn khác nhau ngay ở cấp độ cao nhất trong Bộ chính trị.

Năm 2018 cũng là năm các phong trào xã hội có sự phát triển lan tỏa rộng khắp trên cả nước theo chiều hướng khẳng định quyền tự quyết của nhân dân trước các chính sách phản động của chính quyền cộng sản.

Năm 2018 cũng là năm chứng tỏ sự khát khao tự do, dân chủ của nhân dân ta tiếp tục phát triển bất chấp các bản án tù nặng nề, các thủ đoạn đàn áp, khủng bố của bọn cầm quyền phản động.

Nhân dân ta, đất nước ta ngày hôm nay đang phải chịu đựng ách nô lệ một cổ hai tròng: tròng bên trong là chính quyền độc tài cộng sản Việt Nam; tròng bên ngoài là chính quyền cộng sản Bắc Kinh – quan thầy của cộng sản Việt Nam.

Hai tròng nô lệ này đang câu kết, toa rập cùng nhau nhằm kìm giữ, nhân dân ta, đất nước ta trong vòng nô lệ phục vụ cho các mưu đồ phản động của bọn lãnh đạo đầu sỏ tại Hà Nội và Bắc Kinh.

Trước vấn đề này, nhiều người đã kêu gọi phải “thoát Trung”. Nhiều người khác lại kêu gọi phải “thoát cộng”. Có người lại kêu gọi vừa “thoát Trung” vừa “thoát cộng”.

Cần phải có thái độ ra sao trước vấn đề này là những gì chúng ta sẽ trao đổi cùng nhau trong chuyên mục hôm nay.

Đảng Hồ-Tàu, tức Đảng Cộng Sản Việt Nam, đã được sinh ra tại Trung Quốc với sự bao bọc, trợ giúp của các phần tử cộng sản Trung Quốc. Quá trình phát triển sau này của đảng Hồ-Tàu cũng liên tục nằm dưới sự ảnh hưởng, chỉ đạo của cộng sản Trung Quốc. Hồ từng tham gia vào Bát lộ quân của Mao Trạch Đông, các nhân vật khác như Giáp, Đồng, Chinh và các lãnh đạo chóp bu sau này đều có nhiều mối liên hệ thâm tình với chế độ cộng sản Trung Quốc và được cộng sản Trung Quốc hướng dẫn, đào tạo. Con đường giành quyền lực độc tài của đảng Hồ-Tàu đều phải trông cậy rất nhiều vào sự ủng hộ, trợ giúp của cộng sản Trung Quốc. Có thể nói, việc Hồ và đồng bọn có thể về Hà Nội cầm quyền độc tài tại miền Bắc vào năm 1954 là nhờ có sự bảo trợ của Trung Cộng. Trong suốt thời gian cầm quyền cho tới lúc chết, Hồ luôn thể hiện sự tuân phục, kính trọng Mao Trạch Đông. Hồ chính là kẻ đã luôn tham vấn, phùng tòng các ý kiến chỉ đạo, gợi ý của Mao Trạch Đông mà đỉnh điểm là công hàm bán nước 1958 – Hồ và đồng bọn công khai đồng ý với tuyên bố của Bắc Kinh về chủ quyền của Trung Cộng bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam chúng ta.

Ngoại trừ một giai đoạn mâu thuẩn ngắn, khoảng 10 năm, từ năm 1978 tới năm 1988, đảng Hồ-Tàu luôn luôn rập khuôn lại các chính sách của Trung Cộng và coi lãnh đạo Trung Cộng là những “đàn anh” quan thầy trong việc hoạch định chính sách. Như chúng ta còn nhớ, chính Hồ đã viết thư tự cam kết tuân thủ và thực hiện nghiêm chính sách “cải cách ruộng đất” theo mô hình của cộng sản Trung Quốc. Từ Nguyễn Văn Linh cho tới Nguyễn Phú Trọng, các tổng bí thư của đảng Hồ-Tàu luôn thể hiện thái độ khiếp nhược, thần phục Bắc Kinh ngay trong những lần Trung Cộng tiến hành các hành động xâm chiếm, tấn công vào chủ quyền, an ninh của Việt Nam như vụ Gạc Ma 1988, vụ Formosa 2017.

Không chỉ thuần phục quan thầy Bắc Kinh, từ trước tới nay, bọn lãnh đạo cộng sản Việt Nam còn luôn có các hành động đàn áp, khủng bố, triệt hạ những đảng viên cộng sản, nhân sĩ, trí thức hay dân thường có tinh thần yêu nước, có thái độ cảnh giác, chống Bắc Kinh. Điển hình là “vụ án xét lại chống đảng” năm 1967 ngay khi Hồ còn sống, tất cả những người được coi là có tư tưởng chống Trung Cộng đều đã bị thanh trừng, kể cả những người có công trạng rất lớn cho chế độ cộng sản. Ngày nay, tất cả những người có ý thức dân tộc, muốn biểu tình, bày tỏ chống lại sự xâm hấn của Trung Cộng đều bị đàn áp, đều bị liệt vào sổ đen.

Như vậy có thể nói, đảng Hồ-Tàu, chế độ cộng sản Việt Nam từ khi sinh ra cho tới nay đã mang bản chất chư hầu, phục vụ cho các lợi ích của Trung Cộng; đảng cộng sản Việt Nam, chế độ cộng sản Việt Nam là một đảng chính trị, một chế độ chính trị nối dài của đảng cộng sản Trung Quốc, của chế độ cộng sản Trung Quốc.

Từ kết luận này chúng ta đã thấy rõ muốn “thoát Trung” điều trước tiên chúng ta phải thoát được chế độ cộng sản Việt Nam.

Trên phương diện quốc tế, Việt Nam hiện thời là một quốc gia có chủ quyền, việc thay đổi chế độ chính trị, “thoát cộng” là công việc nội bộ của nhân dân ta, không ai có quyền can thiệp và cũng không ai có thể làm thay chúng ta.

Chúng ta muốn cứu nước, muốn bảo tồn được nòi giống Lạc-Hồng, muốn có cuộc sống, môi sinh an toàn, hạnh phúc, chúng ta trước tiên phải cùng nhau tìm cách “thoát cộng”, thoát được chế độ cộng sản Việt Nam phản động hiện thời.

Chúc anh chị em và quí vị một năm mới nhiều sức khỏe và nghị lực để góp phần vào công cuộc cứu nước vinh quang.

… và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.

30/12/2018

You May Also Like

Leave a Reply