Thời Sự: Phỏng vấn Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh & Linh Mục Nguyễn Ngọc Thạch

Kính thưa quý thính giả, những người Việt sống tha hương nơi xứ người, họ thường thành lập các hội đồng hương, các đoàn thể để sinh hoạt chính trị, văn hóa, văn nghệ cùng nhau. Trong chiều hướng ấy, hội Ái hữu và bảo trợ ơn Thiên triệu Giáo phận Vinh đã được thành lập 38 năm. Vào giữa tháng tám hàng năm, hàng trăm giáo dân gốc Giáo phân Vinh tại Miền Nam California, tề tựu để cùng nhau cầu nguyện, cùng giúp đỡ cho Giáo hội tại quê nhà, cho quê hương, và là dịp gặp gỡ thăm hỏi lẫn nhau sau một năm. Mời quý vị cùng theo dõi buổi phỏng vấn giữa Bá Cơ với Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh và Linh Mục Nguyễn Ngọc Thạch trong dịp này.

      DLSN14082018 PV

You May Also Like

Leave a Reply