Thái Hòa – Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng (2)

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa điều hợp. Vâng, xin nhường lời cho anh Thái Hòa.

      DLSN05052018bis NVDCCTa

You May Also Like

Leave a Reply