Nhà Cách Mạng Tạ Thu Thâu

Kính thưa quý thính giả, sau khi thực dân Pháp xâm chiếm VN, rất nhiều trí thức đã tham gia kháng chiến giành lại độc lập cho nước nhà. Mục tiêu thì chung nhưng có nhiều khuynh hướng, nhiều giải pháp và chủ trương khác nhau. Có người chọn con đường võ trang nổi dậy, nhưng cũng có người chọn giải pháp ôn hòa. Một người chủ trương dùng ngòi bút nâng cao dân trí, kêu gọi và tổ chức biểu tình chống quân xâm lược. Điều bi thảm là người này đã bị Việt Minh bắt giết ở Quảng Ngãi vào tháng 9 năm 1945. Qua chuyên mục Danh Nhân Nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài “Nhà Cách Mạng Tạ Thu Thâu” của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

      DLSN05052018bis Danh nhan

You May Also Like

Leave a Reply