Anh Hùng Hồ Ngọc Cẩn

Kính thưa quý thính giả, một người có tấm lòng trong sáng, thanh liêm, tận tâm phục vụ đất nước, bảo vệ miền Nam tự do. Người đã cùng đồng đội chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, sa cơ bị bắt và bị Cộng Sản xử tử hình. Trước khi bị hành quyết, người đã dõng dạc hô to: “Đả đảo Cộng sản – Việt Nam muôn năm”.
Qua chuyên mục Danh Nhân Nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài “Anh Hùng Hồ Ngọc Cẩn” của Việt Thái qua giọng đọc của Tam Thanh&Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

      DLSN14042018bis Danhnhan

You May Also Like

Leave a Reply