ĐỀN THỜ QUỐC TỔ.

Thưa quý thính giả, dưới sự cai trị của đảng CSVN, đất nước và dân tộc Việt đang phải đối đầu với nhiều nguy cơ, trong đó nguy cơ hàng đầu là nền văn hoá dân tộc bị hủy diệt. Ý thức được nguy cơ này, nhiều đoàn thể, tổ chức của người Việt hải ngoại đã nỗ lực để duy trì và phát huy văn hóa dân tộc.
Một trong những đoàn thể này là CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO TIỂU BANG VICTORIA, ÚC CHÂU, với ĐỀN THỜ QUỐC TỔ.
Để tìm hiểu về nỗ lực đặc biệt này, Chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta tuần này mời quý thính giả theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với ông NGUYỄN THẾ PHONG, Trưởng Ban Quản Trị ĐỀN THỜ QUỐC TỔ tại Melbourne. Ông Phong đã từng là Chủ tịch Ban Chấp Hành CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO LIÊN BANG ÚC CHÂU nhiều nhiệm kỳ.
Vâng, xin nhường lời cho anh Thái Hòa.

      DLSN14042018bis NVDCCT

You May Also Like

Leave a Reply