Biểu Tình chống Nguyễn Xuân Phúc tại Úc 17.03.2018

      HongHaPV17032019

Thưa quý thính giả, sáng Thứ Bảy, ngày 17/3/2018 vào lúc 11 giờ trưa, hàng ngàn đồng bào ở tiểu bang New South Wales và các tiểu bang khác đã tập hợp về Sydney Town Hall tham dự biểu tình chống Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc và chế độ độc tài CSVN, một chế độ phi nhân bản, đã đưa đất nước vào vũng lầy suy thoái, dẫn đến sự tha hóa trong xã hội làm băng hoại nền đạo đức lâu đời của dân tộc Việt.
Chúng tôi xin mời quý thính giả nghe phóng viên Hồng Hà phỏng vấn tại chổ:
-Ông Võ Minh Cương, chủ tịch Tổng hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
-Ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu.
-Ông Trần Nhân, người dân tham dự biểu tình.

You May Also Like

Leave a Reply