Thái Hòa Phỏng Vấn MS Nguyễn Công Chính

      PV28022018

Trong cuốn bút ký “Những mảnh đời sau song sắt”, tác giả Phạm Thanh Nghiên đã mô tả ngục tù trong chế độ cộng sản Việt Nam chính là thứ hỏa ngục hiện thực ngay tại trần gian. Vì thế, phóng viên Thái Hòa đã tiếp xúc với Mục sư Nguyễn Công Chính để tìm hiểu về cái hỏa ngục ấy với tư cách nhân chứng. Mục sư Nguyễn Công Chính là một nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền, đã từng bị tù 6 năm trong cái hỏa ngục ấy trước khi được Quốc hội Hoa Kỳ can thiệp để ông được ra hải ngoại tị nạn.

You May Also Like

Leave a Reply