Thái Hòa Phỏng Vấn Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa

      PV27122017

Sau khi Đinh La Thăng bị bắt cách đây 2 tuần, thì tối thứ năm vừa qua, công an lại đến nhà Vũ Nhôm, tên thật là Nguyễn Phan Anh Vũ để đọc lệnh bắt và tống giam, nhưng cũng như Trịnh Xuân Thanh, Vũ Nhôm đã cùng gia đình trốn ra ngoại quốc. Phóng viên Thái Hòa đã chỉ hội luận về sự việc này với Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một nhà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Hải Phòng.

You May Also Like

Leave a Reply