Thời Sự: Hiện tình đất nước VN trong cơn đại dịch Vũ Hán(2)

Kính thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị thính giả nghe tiếp phần 2 buổi trao đổi giữa Hồng Phúc với Ông Lê Thành Nhân, Chủ tịch Ban Chấp Hành Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng, về “Bảy mươi năm đời ta có Đảng nên bây giờ cả nước mới ra ăn mày”. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây

      DLSN03082021 PV

You May Also Like