Bàn Ngang Tán Dọc, 22.12.2017

      BNTD22122017

Chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này tản mạn xung quanh câu chuyện “Chán Đảng, Khô Đoàn, Nhạt Chính Trị” của giới trẻ Việt Nam.

You May Also Like

Leave a Reply