Quang Nam Phỏng Vấn bà Nguyễn Thị Thơm

      PV19122017

Thưa quý thính giả, như tin tức chúng tôi đã loan, tù nhân chính trị Trần Anh Kim đang bị bịnh nặng trong trại giam nhưng không được phép đi chữa bịnh. Để tìm hiểu về tình hình của ông, Quang Nam có buổi trao đổi với bà Nguyễn Thị Thơm là vơ ông Trần Anh Kim từ Thái Bình.

You May Also Like

Leave a Reply