Thái Hòa phỏng vấn Nhà báo Nguyễn Vũ Bình về tình trạng kinh tế tụt hậu tại Việt Nam.

      PV29112017

Rất nhiều người thắc mắc rằng tại sao CSVN lại làm cho đất nước ngày càng tụt hậu, nghèo khổ, thậm chí phải xuất cảng người sang những nước khác để làm thuê, làm đầy tớ, thậm chí làm nô lệ tình dục cho họ. Ngân sách nhà nước hiện nay thì cạn kiệt, nợ nần các nước khác không trả nổi. Vì thế, Đài Đáp Lời Sông Núi đã nhờ phóng viên Thái Hòa tiếp xúc với Nhà báo Nguyễn Vũ Bình để tìm hiểu vấn đề này.

You May Also Like

Leave a Reply