Thái Hòa Phỏng Vấn Nguyễn Anh Tuấn

      PV28092017

Ngày nay, với sự bùng nổ thông tin, mọi người đều có thể biết được từ sau hai cuộc thế chiến, Hoa Kỳ đã chủ trương Phong trào giải thực trên toàn thế giới và áp lực thành công tất cả những nước thực dân buộc họ phải trả độc lập cho tất cả các thuộc địa mà họ đang xâm chiếm và cai trị. Thế nhưng suốt mấy chục năm qua, nhờ tình trạng thông tin khó khăn, CSVN luôn luôn lừa bịp người dân Việt Nam rằng họ có công giành lại độc lập cho Việt Nam. Về vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, nhà khoa học chính tại Hawaii đã trả lời của Phóng viên Thái Hòa trong cuộc phỏng vấn sau đây

You May Also Like

Leave a Reply