Thái Hòa Phỏng Vấn Vương Kỳ Sơn

      PV22112017

Tại thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ, một phụ nữ gốc Việt vừa đắc cử nghị viên của thành phố này. Cô là người Việt đầu tiên đắc cử chức vụ nghị viên của thành phố New Orleans. Nhân dịp này, Đài Đáp Lời Sông Núi đã gặp Nhà báo Vương Kỳ Sơn, chủ nhiệm đài phát thanh và tờ báo của người Việt tại New Orleans để ông chia sẻ những nhận định và cảm tưởng của ông về sự việc này.

You May Also Like

Leave a Reply