Bàn Ngang Tán Dọc – Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương

      BNTD10112017

Chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này tản mạn xung quanh Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương (gọi tắt là APEC) đang diễn ra tại Đà Nẵng.

You May Also Like

Leave a Reply