Thái Hòa Phỏng Vấn Phạm Hồng Lam

      PV27092017

Hôm qua, phóng viên Thái Hòa đã phỏng vấn ông Phạm Hồng Lam, Điều hợp viên Phong trào Giáo dân Việt Nam Hải ngoại bhiện đang sống tại Đức về kết quả cuộc bầu cử Quốc hội tại Đức. Để Quý Thính Giả có thể hiểu rõ hơn về cuộc bầu cử này, phóng viên Thái Hòa lại tiếp tục phỏng vấn ông Phạm Hồng Lam về thể chế cũng như phương thức bầu cử khác biệt của nước Đức.

You May Also Like

Leave a Reply