Nhân ngày Vu Lan Thắng Hội, bàn về chữ Hiếu

      NhanNgayVuLan

Các quốc gia theo truyền thống Thiên Chúa Giáo xiểng dương các ngày Lễ tôn giáo lớn như Thiên Chúa Giáng Sinh và Ngày Phục Sinh, thì tại các quốc gia theo truyền thống Phật Giáo có các Ngày tương tự như Phật Đản và Vu Lan báo hiếu. Chủ thuyết Mác Lê là phản đề của tất cả mọi bản giá trị đạo đức Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo. Từ đó phát sinh hiện tượng Cố Tổng Bí Thư Đảng CSVN Trường Chinh Đặng Xuân Khu đấu tố cha mẹ đến chết. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Đào Tăng Dực với tựa đề: “Nhân ngày Vu Lan Thắng Hội, bàn về chữ Hiếu” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

Như những người Việt định cư tại Úc Châu, cách đây khoảng một thập niên, mỗi lần thăm viếng người thân hay bạn bè có con cháu nhỏ, tại vùng Fairfield – Cabramatta, Sydney, nơi nhiều Việt kiều cư ngụ, chúng tôi thường gặp cảnh các em học tiếng Việt, ê a một bài thơ mà chính cá nhân tôi cũng như anh em trong nhà đều được dạy dỗ. Đó là bài “Công đức sinh thành”:

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Bây giờ hiện tượng này hầu như còn rất hiếm hoi hoặc biến mất hẳn. Thay vào đó là các em trẻ học đánh dương cầm, võ thuật, bơi lội…

Phóng tầm nhìn về quê hương tổ quốc Việt Nam, thì ngoài sự lầm than và độc tài độc đảng, trên bình diện chữ hiếu, bóng ma của cố Tổng Bí Thư CSVN Trường Chinh Đặng Xuân Khu bao trùm toàn thể tâm thức của dân tộc như một cơn ác mộng, với hình ảnh của Trường Chinh đấu tố chính cha mẹ ruột của mình. Lịch sử Việt sẽ mãi mãi lưu truyền câu đối sau đây:

Đấu tố phụ mẫu, tôn thờ Mác-Lê, nhục ấy đời chê thằng họ Đặng
Hãm hại sĩ nông, đảo điên văn hóa, tội kia sách chép đứa tên Khu.

Dĩ nhiên hiện tượng Trường Chinh Đặng Xuân Khu chỉ là đỉnh của một tảng băng sơn. Toàn diện hung thần của dân tộc nằm nơi ý thức hệ giáo điều Mác-Lê vốn là phản đề của mọi bản giá trị văn hóa và đạo đức truyền thống của nhân loại.

Tuy nhiên, không phải chỉ có tại Việt Nam đạo hiếu mới suy đồi. Trái lại, sự suy đồi của đạo hiếu có tính toàn cầu.

Theo Bộ Luật Gia Đình 1975 của Úc: Con cái có nhiều quyền và cha mẹ chỉ có trách nhiệm (The children have rights. Parents have only responsibilities).

Câu hỏi chúng ta đặt ra là: Tại sao đạo hiếu lại suy đồi, không những tại một quốc gia độc tài cộng sản như Việt Nam, mà ngay cả tại Úc và có thể ngay tại các quốc gia dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên khác?

Dĩ nhiên có muôn vàn lý do, nhưng sau đây là những lý do chính:

1. Sự thoái hóa của các tôn giáo lớn (nhất là tại Tây Phương) làm suy giảm nền tảng siêu hình của đạo hiếu.
2. Duy vật chủ nghĩa (materialism) và 2 hệ lụy của nó là cá nhân chủ nghĩa (individualism) và hưởng thụ chủ nghĩa (hedonism) đang thịnh trào và phát triển tại Tây Phương
3. Nguyên nhân suy đồi đạo hiếu quan trọng nhất tại Việt Nam vẫn là hiện thân của đảng CSVN như là biểu tượng sàm sỡ nhất của vị kỷ chủ nghĩa.

Không phải chỉ có người cộng sản mới chủ trương duy vật. Thật ra duy vật chủ nghĩa có trước từ ngàn xưa và Karl Marx chỉ vay mượn từ chủ thuyết này mà thôi. Duy vật chủ nghĩa chủ trương rằng trên bình diện đạo đức thì những hưởng thụ vật chất quan trọng hơn những bản giá trị tinh thần và trên bình diện triết học, vạn vật chỉ hiện hữu qua vật chất và những biến thiên khác nhau của vật chất. Ngoài vật chất thì chỉ là hư vô mà thôi.
Điều đó đưa đến kết luận đơn giản nơi một số con người duy vật là cá nhân của họ là quan trọng nhất. Không có thần linh, thượng đế hoặc nhân quả luân hồi. Sống, hưởng thụ cho cá nhân và chết là hết. Không cần giá trị đạo đức nào cả.

Đảng CSVN chủ trương phá bỏ mọi giềng mối luân thường đạo lý miễn là quyền lợi của cá nhân và phe nhóm được bảo vệ, kể cả bán đất đai, sông núi, vùng biển và hải đảo của tổ tiên để lại.

Một khi nền đạo đức truyền thống không còn điểm tựa thì đạo hiếu suy đồi.

Trước sự suy đồi của đạo hiếu, chúng ta phải làm gì?

Trước hết, đảng CSVN là chướng ngại lớn lao nhất cho sự tồn vong và phát triển của dân tộc, việc đầu tiên là toàn dân phải đứng lên, đạp đổ bạo quyền.

Sau đó, chúng ta phải có sách lược phục hưng văn hóa và đạo đức dân tộc, minh thị nêu cao các bản giá trị nhân bản và chủ nghĩa vị tha (altruism) mà các tôn giáo lớn của dân tộc chủ trương.

Một trong những phương thức là thay đổi toàn diện hệ thống các ngày lễ hiện hành do nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chủ trương. Thay vào đó, một chế độ dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên hậu Cộng Sản phải công bố các ngày tôn giáo sau đây như đại lễ sau đây của dân tộc:
Ngày Giáng Sinh (Thiên Chúa Giáo)
Ngày Phật Đản (Phật Giáo)
Ngày Đản Sinh Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ (Phật Giáo Hòa Hảo)
Ngày Vía Đức Chí Tôn (Cao Đài Giáo) và cuối cùng
Nhất là ngày Vu Lan Thắng Hội (Báo Hiếu cha mẹ)

Muốn chấn hưng nền tảng đạo đức của dân tộc đang bị các thế lực duy vật và cá nhân chủ nghĩa xoi mòn, không những Vu Lan Thắng Hội phải được tôn vinh, trong lòng dân tộc, mà nền tảng của các tôn giáo lớn của dân tộc (Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Hòa Hảo, Cao Đài) cũng phải được bồi đắp.
Vu Lan Thắng hội xiểng dương cho hiếu đạo, vốn là rường cột của trật tự xã hội Đông Á sẽ góp phần vào tiến trình tái xây dựng nền tảng đạo đức của đất nước Việt Nam hậu Cộng sản cho các thế hệ tương lai./.

Đào Tăng Dực

You May Also Like

Leave a Reply