Bàn Ngang Tán Dọc – “CSVN ăn chặn tiền bồi thường của công ty Formosa, tạo ra bất công xã hội”

      BNTD01092017

Chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này này tản mạn xung quanh sự kiện CSVN ăn chặn tiền bồi thường của công ty Formosa, tạo ra bất công xã hội.

You May Also Like

Leave a Reply