Thái Hòa Phỏng Vấn Ls Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng

      PV16082017

Phóng viên Thái Hòa phỏng vấn Luật sư Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng về tình hình căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên trong vấn đề thử nghiệm nguyên tử của Bắc Triều Tiên.

You May Also Like

Leave a Reply