Bàn Ngang Tán Dọc, 28.07.2017

      BNTD28072017

Chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này, bộ ba Bá Cơ, Minh Nguyệt và Hải Sơn cũng tiếp tục tản mạn xung quanh sự kiện vừa nêu là: “nhà nước ta rất ác với dân, qua vụ xử bà Trần Thị Nga 9 năm tù, nhưng lại rất hèn với giặc, khi Trung cộng mới đe dọa suông thì đã nhanh chân bỏ của chạy lấy người”.

You May Also Like

Leave a Reply