Bàn Ngang Tán Dọc, 19.05.2017

      BNTD19052017

Qua chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc, Thái Hòa, Tâm Anh và Hướng Dương tuần này tản mạn về sự kiện: “Nhà Cầm Quyền CSVN Tổ Chức Bắt Cóc Người Dân Giữa Thanh Thiên Bạch Nhật”.

You May Also Like

Leave a Reply