Bàn Ngang Tán Dọc, 12.05.2017

      BNTD12052017

Chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc, Bá Cơ, Minh Nguyệt và Hải Sơn tuần này tản mạn về cái gọi là “Tòa Án Nhân Dân Mới” không khác gì màn đấu tố cải cách ruộng đất xảy ra hơn 60 năm từ thế kỷ trước.

You May Also Like

Leave a Reply