Bàn ngang tán dọc: nhất đới nhất lộ … con đường tơ lụa

Bàn Ngang Tán Dọc, tuần này nói về nhất đới nhất lộ”, hay còn gọi là “con đường tơ lụa” mời quý thính giả cùng theo dõi.

      BNTDoc24042020bis

You May Also Like