Đằng Giang Phỏng Vấn LM Nguyễn Đình Thục

      PV108052017

Sau đây mời quý thính gỉa theo dõi buổi tiếp xúc của chúng tôi với Linh mục Nguyễn Đình Thục, liên quan đến việc bạo quyền VN đã dựng lên các màn đấu tố tại tỉnh Nghệ An vừa qua, nhằm vu khống cho hai Linh mục: Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam. Xin nhường lời cho phóng viên Đằng Giang

You May Also Like

Leave a Reply