Thời Sự: Cách mạng Tháng 8

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức.  Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi mạn đàm giữa PV Hồng Phúc của đài ĐLSN và Ls. Nguyễn Văn Đài từ Đức quốc, với chủ đề “Cách mạng Tháng 8”…

      DLSN16082021bis PV

You May Also Like