Quang Nam Phỏng Vấn Lm Đặng Hữu Nam

      PV20032017

Thưa quý thính giả, vào sáng ngày hôm qua, 19/3 gần 7000 Giáo dân tại các Giáo xứ Phú Yên, Cẩm Trường, Mành Sơn đã đến Giáo Xứ Song Ngọc hiệp dâng Thánh Lễ cầu quyền cho quốc thái dân an, cho các nạn nhận chị thảm họa hủy diệt môi trường do công ty Formosa gây ra. Từ Giáo Xứ Phú Yên, linh mục Antôn Đặng Hữu Nam đã chia sẻ suy nghĩ của mình về buổi Thánh lễ và suy nghĩ của mình về các vấn nạn của đất nước hiện nay. Mời quý thính gỉa cùng theo dõi ….

You May Also Like

Leave a Reply