Bàn Ngang Tán Dọc, 24.02.2017

      BNTD24022017

Giữa chương trình qua chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc, mời quý vị đón nghe buổi thảo luận của anh em chúng tôi Bá Cơ, Hải Sơn và Minh Nguyệt qua chuyên đề “Hồng Hơn Chuyên”.

You May Also Like

Leave a Reply