Bàn ngang tán dọc: Cô giáo Chu Ngọc Thanh … Thủ tướng phát lệnh … rùi …

BÀN NGANG TÁN DỌC: Cô giáo Chu Ngọc Thanh … Thủ tướng phát lệnh … rùi …

      BNTDoc28022020bis

You May Also Like