Quang Nam Phỏng Vấn Đoàn Huy Chương

      PV16022017

Thưa quý thính giả, như tin đã loan, anh Đoàn Huy Chương, một trong những thành viên sáng lập Phong Trào Lao Động Việt, vừa được thả sau 7 năm trong lao tù cộng sản. Qua chuyên mục Câu Chuyện Thời Sự, mời quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi giữa Quang Nam với anh Đoàn Huy Chương, nhà tranh đấu cho giới công nhân Việt vừa mản hạn tù.Vâng, xin nhường lời cho anh Quang Nam.

You May Also Like

Leave a Reply