Quang Nam Phỏng Vấn nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh v/v Giáo xứ Song Ngọc đi khiếu kiện

      PV15022017

Thưa quý thính giả, như tin chúng tôi loan hôm nay, phái đoàn của hàng ngàn giáo dân thuộc Giáo xứ Song Ngọc – Nghệ An đang trên đường đến Kỳ Anh, Hà Tĩnh dưới sự hướng dẫn cho Cha Xứ GB Nguyễn Đình Thục để khiếu kiện về việc công ty Formosa gây thiệt hại nặng nề cho các người dân ở đây… Từ Hà Nội nhà báo Nguyễn Hữu Vinh có buổi trò chuyện cùng Quang Nam về sự việc…

You May Also Like

Leave a Reply