Thời Sự, 31.01.2017: Thư chúc Tết Hòa Thượng Thích Không Tánh

      TS31012017

Thưa quý thính giả, hơn 5 năm qua với trên 2000 buổi phát thanh, ĐPT/ĐLSN đã nhận được những lời khích lệ, và những góp y xây dựng của rất nhiều thính giả từ khắp bốn phương, nhất là quí thính giả tại Việt Nam. Hôm nay, những ngày đầu năm mới Đinh Dậu, toàn thể anh chị em nhóm chủ trương, ban biên tập và tất cả các cộng tác viên của đài, rất vui mừng nhận được những lởi khích lệ của một vị Cao Tăng từ Việt Nam, dành cho những nỗ lực của đài trong nhiệm vụ truyền thông. Mời quí thính giả nghe tâm tình của Hòa Thượng Thích Không Tánh gửi cho Đài Phát Thanh ĐLSN và thính giả của đài sau đây.

You May Also Like

Leave a Reply