Xướng Ngôn Viên Chúc Tết, 28.01.2017: Ban Phát Thanh

      XNVCT28012017

Năm Mới, chúng tôi sẽ lần lượt gởi đến quý thính giả lời chúc xuân chân tình của tất cả anh chị em trong đội ngũ xướng ngôn viên. Mở đầu là Vân Hà, người phụ trách dẫn chương trình mỗi tối thứ Tư …
Sau cùng, mượn lời sấm của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm:
Mã đề Dương cước anh hùng tận,
Thân Dậu niên lai kiến thái bình.
Hải Sơn kính chúc quý thínnh giả bốn phương và toàn thể dân Việt sớm được thấy thái bình trong năm ĐINH DẬU như lời sấm ký.

You May Also Like

Leave a Reply