Đổi Mới: Viên thuốc tuyệt mệnh cực độc của đảng CSVN dùng xóa sổ Việt Nam!

      BinhLuan22122016

Các nước cựu cộng sản đầu sỏ bên trời Tây hoàn toàn thay đổi chế độ vào thập niên 90, trong khi Tàu và Việt Nam cũng vội vàng rút kinh nghiệm thực hiện, nhưng thay vì thay đổi, họ lại chơi trò quỷ ma “Đổi Mới”: Đổi bình mới nhưng rượu là thuốc độc xóa sổ Việt Nam. Hậu quả vô tiền khoán hậu là hội chứng thay da đổi thịt cho tuyệt đại đa số cán bộ đảng viên đảng CSVN, đột biến trong tích tắc từ cán bộ đảng viên vô sản trở thành đại gia với tuổi đảng càng cao sở hữu càng nhiều tài sản chìm nổi.

Thực tế của chủ nghĩa và nhà nước cộng sản còn tàn bạo vô nhân hơn chế độ phát xít Hitler tại Đức hay những chế độ vua chúa bạo quyền trong suốt chiều dài lịch sử loài người, cụ thể là triều đại Tần Thủy Hoàng bên Tàu. Hitler và đảng Quốc xã Đức tuy gây ra chiến tranh giết hại hàng triệu người nhưng họ không quay súng giết hại chính dân Đức. Ngược lại, những người tôn sùng chủ nghĩa cộng sản lại giết trong máu lạnh chính người dân cùng tổ tiên nòi giống với họ, và rất hãnh diện với hành động giết người của họ.

Bước một là Co cụm và phân tán tài sản cướp đoạt của dân

Chủ nghĩa cộng sản là đảng nắm toàn quyền sở hữu toàn bộ đất đai và tài nguyên quốc gia qua chiêu bài “sở hữu toàn dân”. Tất cả cơ sở vật chất và cơ sở sản xuất là của tập thể, người dân không có quyền tư hữu về bất động sản, đất đai canh tác là sở hữu toàn dân nhưng thực chất đảng là chủ nhân ông. Ngay sau khi các nước cựu cộng sản Đông Âu thay đổi chế độ và quyền tư hữu của người dân tại các nước này được phục hồi, tài sản của dân bị đảng cộng sản tịch thu đã được hoàn trả lại cho những người chủ cũ trước khi bị đảng cộng sản tước đoạt, và chính quyền mới do dân bầu lên chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do đảng cộng sản cướp đoạt trong thời kỳ họ cai trị cả nước. Thấy được những gì đang xảy ra tại các nước cựu cộng sản tại Đông Âu sau khi các nước này thay đổi chế độ, ban tuyên giáo tham mưu và lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đã vội vàng ngưng chiến dịch tịch thu nhà cửa của dân trên khắp miền Nam.

Những năm sau khi chiếm đoạt miền Nam, người dân miền Nam bị đảng cộng sản cướp đoạt toàn bộ tài sản. Người dân miền Bắc thay vì cứ tưởng họ giải phóng miền Nam nhưng sự thật thì trái ngược, người dân miền Bắc lại được miền Nam “giải phóng”. Cán bộ đảng viên các cấp từ nghèo khổ thiếu thốn đột biến trở thành chủ nhân các chiến lợi phẩm trong đó cụ thể nhất là nhà cửa và bất động sản họ tịch thu (cướp) từ người dân miền Nam.

Bước hai là Đổi mới với định hướng cương quyết giữ chặt độc quyền cai trị qua hình thức độc đảng chuyên chính đội lớp vô sản

Lợi dụng sự thay đổi thể chế tại Nga và tiếp theo đó tại các nước Đông Âu, đảng CSVN chơi trò lập lờ gian lận “thay đổi xiêm y”, lợi dụng chủ nghĩa cộng sản của Marx- Lenin làm bình phong cho trò chơi bài 3 lá “Đổi mới”: Kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Chủ nghĩa thì dựa hơi vô sản của Marx-Lenin nhưng đảng viên được tự do làm kinh tế theo cách của tư bản. Nói trắng ra đảng viên cộng sản không còn sống theo lý tưởng vô sản mà họ được quyền làm giàu!

Quỷ chiêu “Đổi mới” là mánh khóe dùng để hợp thức hóa số tài sản họ bí mật tích lũy do việc cướp đoạt của cải và tài sản của người dân miền Nam sau 1975, và liên tục thực hiện các trận đánh tư sản cướp trắng tài sản nhà cửa và cơ sở kinh doanh của người dân miền Nam trong những năm tiếp theo. Từ khi trò ma chước quỉ gọi là “Đổi mới” được thực hiện thì miền Bắc đột biến từ vùng nghèo xơ xác thành lãnh địa của bọn trọc phú mang phù hiệu búa liềm, được dân gọi nôm na là bọn “tư bản đỏ”. Miền Nam trong khi đó trở thành nơi dung thân của những người Việt nô lệ bần cùng bị đẩy qua bên lề cuộc sống. Những khu vực đắc địa tại các thành phố miền Nam đều nằm dưới tay của gia đình cán bộ đảng viên trung ương miền Bắc, được họ dọn đường chia chác cho nhau từ trước!

Dưới chế độ chuyên chính vô sản đúng nghĩa, vì mê hoặc chủ nghĩa vô thần Mác Lê Mao Hồ không tưởng, đảng cộng sản đã giết hại không chùn tay cả chục triệu người dân Việt của hai miền Bắc Nam nhằm hoàn thành cái gọi là nghĩa vụ vô sản quốc tế mà bọn quan thầy Nga Tàu giao phó.

Với chiêu bài “Đổi Mới”, băng đảng tự xưng là đảng cộng sản “cải biên” hiện nay thật ra còn tệ hại gấp ngàn lần bọn cộng sản nguyên thủy, vì nó kết hợp hai con quái thú đại ác: Cộng sản và tư bản đỏ man dại. Chúng đục khoét tài sản quốc gia không nương tay để làm giàu cho mình và dòng họ, và với lòng tham không đáy, chúng trân tráo trao “nỏ thần” của đất Việt cho giặc Tàu phương Bắc qua bọn lợi ích trong và ngoài nước./.

Nguyễn Hùng và Trần Hoài Nam

You May Also Like

Leave a Reply