“Tự chuyển hoá”, “tự diễn biến”… là cái gì dzậy?

      CNNM19122016

Tháng 3/2013, phát biểu tại Phú Thọ, ông Trọng nói nhiều đến góc độ thay đổi quan điểm chính trị của “tự suy thoái’ nhưng chưa hề dùng đến động từ “Tự chuyển hóa”, “Tự diễn biến” mà dùng tính từ chung là “suy thoái” để thay thế cho cái cụm từ “mất lập trường vô sản”.
Ông hỏi: “Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không?”
“Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! … Tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể… thì đó là cái gì?”
Sang dịp Xuân 2014, ông nhắc lại trên Truyền hình Việt Nam: “Đảng phải tự chỉnh đốn, ngày càng trong sạch, vững mạnh, phải chống cho được sự thoái hóa tư tưởng, đạo đức…”
Cho mãi tới cái nghị quyét trung Ương 4, của đại hội đảng khóa 12 họ mới cho ra đời 2 cụm tính từ “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” Họ ghi trong nghị quét như thế này:
“Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao.
Trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.”
Rõ ràng hai cái “mới” này được nhấn mạnh nhưng lại đổ tội cho những thế lực thù địch, những tổ chức phản động, những phần tử cơ hội bất mãn chính trị đã tung ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc… cho nên đảng viên của họ lơ là, mất cảnh giác, lúng túng…
Và cùng với 2 cái tính từ rất “mới” này, ông Tổng của họ mới “tự chuyển hóa” những thằng trùm ăn cướp, hối lộ, thụt két rồi vù ra nước ngoài thành bọn “Ta” bàng câu nói nổi tiếng “Đánh bọn họ là…” Ta đánh Ta “nên rất… khó khăn, không hề đơn giản chút nào!”
Nhưng… hình như họ đã nhận ra chút ít là “tự chuyển hóa” và “tự diễn biến” trong nghị quyết 4 nó rất chi là… chung chung, trừu tượng và… hiểu thế nào cũng được nên, ngày 9/2/2016, họ lại bầy thêm ra cái Hội Nghị Trực Tuyến Cán Bộ Toàn Quốc để bổ sung những điều cụ thể hơn… một thứ hội nghị “tự chuyển biến”, cả về nội dung lẫn hình thức.
Đến cái Hội Nghị Cán Bộ toàn quốc để quán triệt Nghị quyết TƯ4 cũng đã “chuyển hóa” thành các cuộc tập hợp từ xa để nghe “lệnh chỉ”, chẳng ai được phát cái biểu nào cả.
Báo Tuổi Trẻ ngày 10/12/2016 đã đăng ở trang 3 như sau:
Cái Hội Nghị Cán Bộ toàn quốc để quán triệt Nghị quyết TU4 cũng đã “chuyển hóa” thành các cuộc tập hợp từ xa để nghe “lệnh chỉ”, chẳng ai được phát cái biểu nào cả đây nè.
“Tổng bí thư cũng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải vào cuộc tự xem xét 27 biểu hiện suy thoái có mình trong đó không…”
Còn ông Phạm Minh Chính, đứng thứ 3,thư 4 gì đó trong đảng, thì nói cụ thể hơn: nghị quyết lần này nêu ra 9 biểu hiện suy thoái về chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… (về… cái gì thì…… không nói được vì nó đã nằm cả ở 18 cái “biểu hiện” nói trên rồi!!
Cuối cùng, nhân vật lớn số 2 trong đảng là Đinh thế Huynh kết luận càng… rõ rệt là… cần phải giao cho các tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu kỹ, nhận diện, những biểu hiện của “suy thoái”, “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”… để… Bộ chính Trị sẽ có quy định về xử lý những vi phạm quy định biểu hiện nghiêm trọng về sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để chúng ta xử lý…!
Nghĩa là… chả biết các thứ “Tự” nó khác nhau ở cái chỗ mô?, cái nào nó đẻ ra cái nào? hay chính 2, 3 cái chẳng qua là một?
Trước sự lúng túng của các nhà lý luận tư bản đỏ mất phương hướng, mỗ đây xin nói gọn ghẽ cho mọi người bình dân đều có thể hiểu cái ý cốt lõi của nó như sau:
Đó là quyền lực tuyệt đối đẻ ra lợi quyền tuyệt đối đẻ ra tham nhũng, cướp của, giết người, xa hoa đàng điếm tuyệt đối và cuối cùng phản bội tổ quốc tuyệt đối.
Đừng đánh đồng hiện tượng chuyển hóa, tự diễn biến mà thiên nhiên từ không khí, cỏ cây, đến xúc vật, thực vật và đặc biệt con người đang không ngừng “chuyển hóa”, “diễn biến” hàng ngày hàng giờ, vì: không có những cái mà các người lên án đó thì đã chẳng có thế giới này, chẳng có các người, chẳng có chúng tôi, chẳng có các anh… chẳng có chúng nó, chúng mày…
Nếu không có sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã chẳng có sự nảy sinh cái chủ nghĩa cộng sản từ bên Đức, bên Nga hủy hoại đời sống và tư tưởng của hàng trăm triệu con người.
Nếu không có sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã chẳng có sự tự tiêu vong của nó trên khắp thế giới. Còn lại chỉ là những chủ nghĩa cộng sản tự chuyển hóa thành “tư bản đỏ hoang dã” như bên Tàu, bên Triều… và ở Việt Nam.

nhạc sĩ Tô Hải

You May Also Like

Leave a Reply