Quang Nam Phỏng Vấn Phạm Thanh Nghiên

      PV09122016

Giải Khôi Nguyên Nhân Quyền năm nay được trao cho Mạng Lưới Blogger Việt Nam cùng với 3 cá nhân có thành tích tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam là Ls. Võ An Đôn, bà Cấn Thị Thêu và bà Trần Ngọc Anh. Nhân kỷ niệm 3 năm tính từ ngày thành lập Mạng Lưới Blogger Việt Nam ngày 10 tháng 12 năm 2013, chúng tôi có buổi tiếp xúc với cô Phạm Thanh Nghiên, một trong những thành viên của mạng lưới để tìm hiểu những hoạt động gần đây. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Vâng, xin nhường lời cho anh Quang Nam.

You May Also Like

Leave a Reply