Việt Nam Nhìn Về Tương Lai, 20.11.2016

      nvtl20112016

Tiếp theo đây, xin mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Việt Nam Nhìn Về Tương Lai” với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người đã có câu nói đầy tâm huyết ‘Trước khi làm linh mục, tôi là một người Việt Nam

You May Also Like

Leave a Reply