Đằng Giang Phỏng Vấn LM Đặng Hữu Nam

      PV27092016

Mời quí thính giả theo dõi cuộc nói chuyện của phóng viên ĐPT Đáp Lời Sông Núi với Linh Mục Đặng Hữu Nam về diễn tiến vụ nộp đơn tại Kỳ Anh hà Tĩnh.

You May Also Like

Leave a Reply