Trách Nhiệm Của Giới Cầm Bút Đối Với Quốc Gia Dân Tộc – Phần I

      NVDCCT17092016

Chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên phụ trách, khách mời tuần này là nhà văn Trần Phong Vũ với (phầnđầu) của chủ đề: “Trách Nhiệm Của Giới Cầm Bút Đối Với Quốc Gia Dân Tộc”.

You May Also Like

Leave a Reply