Những Vấn Đề Của Chúng Ta 27.08.2016

      NVDCCT27082016

Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên phụ trách, khách mời tuần này là nữ Ls. Trần Kiều Ngọc với (phần đầu) của chủ đề: “Tuổi Trẻ Hải Ngoại Và Tổ Quốc Việt Nam”.

You May Also Like

Leave a Reply